• Zoeken

Terugblik Raad van Bestuur

Rutger Engels, voorzitter Raad van Bestuur
"2016 was voor het Trimbos-instituut om meerdere redenen een bijzonder jaar. Ik wil graag stilstaan bij wat hoogte- en dieptepunten"

 

Trimbos-instituut in 2016

In 2016 bestond het Trimbos-instituut 20 jaar. We hebben dat begin november gevierd met een goed bezochte Open Dag voor medewerkers, hun familie en buurtbewoners. Het was goed om terug te blikken op 20 jaar Trimbos-geschiedenis, en te zien hoe innovatief we zijn en onze blik gericht hebben op de toekomst.

Waar de viering een hoogtepunt was, kan ik niet om een dieptepunt heen: het overlijden van een heel bijzondere collega, Franz Trautmann. Onverwachts en pijnlijk. Hoe belangrijk hij ook buiten het Trimbos was bleek vooral door de grote belangstelling bij de afscheidsplechtigheid, de vele condoleances uit de hele wereld en de mooie journalistieke bijdragen in het NRC en de Volkskrant. Ik ben ook onder de indruk hoe zijn team, onder leiding van Margriet van Laar, snel en sterk zijn werk heeft opgepakt en geborgd. Het toont de veerkracht van ons instituut en de enorme passie, betrokkenheid en het grote verantwoordelijkheidsgevoel die mensen hier hebben voor hun werk.

In 2017 organiseren we in het kader van ons 20-jarig bestaan verschillende netwerkbijeenkomsten rond de thema’s dementie, uitgaansdrugs, herstel en gamen, voor relaties en alumni op verschillende locaties in Amsterdam.
 

Marie-Christine Allaer, sinds november lid van de Raad van Bestuur, heeft onze bedrijfsvoering verder geprofessionaliseerd. Goede monitoring en verantwoording dragen bij aan een goede samenwerking, zowel intern als met externe partijen. Dat begint steeds meer vruchten af te werpen. 2016 was ook weer een jaar van groei. Zowel voor wat betreft de uitvoering van lopende projecten als acquisitie zijn mooie resultaten behaald. Knap werk van alle collega’s.

2016: projecten en meer

In 2016 was zowel van de media, professionals en stakeholders in Nederland als wereldwijd veel belangstelling voor onze producten en onze kennis. Variërend van een congres over gaming, publicaties en onderzoeken, rapporten over ambulantisering, de dementiebril, alcohol en werk tot de helaas niet te vermijden drugsincidenten.

We hadden een belangrijke rol in de op 26 september gestarte overheidscampagne Omgaanmetdepressie.nl, waarvoor de website mentaalvitaal.nl in korte tijd ge-update is en de klachtgerichte mini-interventies een belangrijke tool zijn voor preventie.

Nieuwsuur over alcohol en werk

Aandacht voor depressie

Eveneens bijzonder is het project in de regio Helmond, een nieuw en innovatief depressie- en suïcidepreventieproject op middelbare scholen. Mooi dat we dit konden starten! Ook internationaal was er veel aandacht voor depressie, met bijvoorbeeld een belangrijke studie in The Lancet van Filip Smit, over de enorme te realiseren opbrengsten door wereldwijd te investeren in preventie.

Nieuw GGZ-initiatief

Ik ben er trots op dat we als instituut vooroplopen met innovaties in de zorg. En bij innovaties denk ik niet alleen aan technologische initiatieven als de Dementiebril, Boostme of nieuwe apps en games. Ik doel ook op het nieuwe GGZ-initiatief, waar Wilma Boevink met bezielende kracht aan bijdraagt. Haar promotie op 13 april 2017 past daar goed bij.

Vooruitblik 2017

Voor 2017 zie ik een hoop uitdagingen en kansen. Uitgangspunt bij alles blijft het delen van kennis, samenwerking, impact creëren en het bereik van interventies vergroten. Maar ook nieuwe financieringsbronnen vinden om te kunnen investeren in implementatie en doorontwikkeling van producten en interventies. De basis van ons werk zijn de longitudinale studies die we al circa 20 jaar uitvoeren op het gebied van psychische stoornissen en middelengebruik. In november 2016 is de vierde meting van NEMESIS-2 begonnen, in 2017 worden ook de HBSC en de monitor Ambulantisering uitgevoerd en verschijnt de Monitor Woonvormen Dementie weer.   

De groter wordende groep ouderen en hun mantelzorgers willen we beter ondersteunen met behulp van e-health toepassingen en meer voorlichting over dementie. Het team Ouderen werkt daarvoor samen met internationale partners, o.a. in San Francisco. We ontwikkelen voor volwassenen diverse e-health interventies voor de eerste lijn, voor somatische zorg en werkgevers. Het team van het Center of Innovation heeft hier een leidende rol. Daarnaast investeren we in een digitale tool voor marihuanagebruikers die matig en licht gebruiken en willen minderen of stoppen. Omdat in steeds meer landen cannabis wordt gelegaliseerd, denken we dat hier behoefte aan is. Wij hebben de kennis en expertise om dit te ontwikkelen.

"Onze ambities vragen veel van ons. Onder andere de bereidheid tot verandering. Tot contemplatie en tot werken aan jezelf. Het wordt een jaar met continuering van het werk waar we goed in zijn, en met nieuwe initiatieven, creatief en vooruitstrevend. Ik kijk ernaar uit! Jullie horen van ons."

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.