• Zoeken

Tabak

Wij ontwikkelen, implementeren en verspreiden kennis en expertise over (stoppen met) roken en tabaksontmoediging

Wij geven voorlichting aan het algemeen publiek en werken samen met professionals, wetenschap en overheden aan minder ziekte en sterfte door tabaksgebruik.

Alles rondom stoppen met roken

Iedere dag beginnen ongeveer 75 kinderen met dagelijks roken. Van hen wil tien procent binnen een maand weer stoppen. In de Stoppen met roken soap, die in januari online staat, worden twee jongeren gevolgd die laten zien hoe ze stoppen met roken. Ook de later in het jaar gelanceerde app Stopstone ondersteunt jongeren in hun poging met roken te stoppen.

Op 20 mei gaat de website ikstopnu.nl live en wordt de bijbehorende stoplijn officieel geopend door staatssecretaris Van Rijn van VWS. De website en telefoonlijn zijn opgezet in opdracht van het ministerie van VWS in het kader van de herziene Tabakswet. Tevens publiceren we samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap de tweede herziening van de Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning.

Op 9 september start de inschrijving voor Stoptober 2016. Stoptober is een jaarlijks terugkerend stoppen-met-roken moment van 28 dagen in oktober. Deelnemers krijgen positieve, motiverende feedback via een app en wisselen onderling ervaringen uit op Facebook. In 2014 deden ruim 38.000 mensen mee, in 2015 meer dan 70.000 en in 2016 registreerden 53.303 stoppers zich via de website van Stoptober.  

Nieuwe tabakswet

Op 20 mei treedt de herziene Tabakswet in werking. Een van de maatregelen is dat op tabaksverpakkingen gecombineerde tekst-fotowaarschuwingen komen te staan. Het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van het Trimbos-instituut brengt een factsheet uit waarin wordt samengevat wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over het effect hiervan op het voorkómen van roken en stoppen met roken. Ook publiceren we de notitie Zien roken, doet roken? Conclusie van de notitie is dat het hoogstwaarschijnlijk is dat als jongeren anderen zien roken, zij hierdoor worden gestimuleerd om zelf ook te gaan roken.

Roken en zwangerschap

Van de zwangere vrouwen blijft 8,6 procent tijdens de zwangerschap dagelijks roken, vooral laagopgeleide vrouwen. De gevolgen voor het ongeboren kind zijn groot. Het rapport Effectiviteit van stoppen-met-roken interventies voor zwangere vrouwen geeft een overzicht van de literatuur naar interventies voor stoppen met roken bij zwangere vrouwen en naar de effectiviteit van deze interventies. In juni presenteren we de geluidloze video Rookvrij Zwanger, die bedoeld is om vertoond te worden in de wachtkamer van zorgverleners. De video wijst zwangere vrouwen op de voordelen van stoppen met roken.

Internationaal

In samenwerking met Trimbos-instituut fellow David Wetter werken we aan het project 'Environmental tobacco exposure as a pathway to youth addiction'. In dit project willen we door middel van een dagboekstudie en EEG+fMRI-metingen meer zicht krijgen op de mogelijk verslavende invloeden van meeroken. Dit onderzoeken we onder jongeren die nog nooit gerookt hebben en jongeren die net begonnen zijn met experimenteren.

Een uitdagend vraagstuk over tabak?

Wij denken graag met u mee.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.