• Zoeken

Ernstige psychische aandoeningen

Wij willen de kwaliteit van leven en herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen bevorderen

Dat doen we door onderzoek, monitoring en implementatie in samenwerking met cliënten en betrokken partijen.

Nieuwe ontwikkelingen dementie

In februari start de werving voor de vierde meetronde van de Monitor Woonvormen Dementie om meer inzicht te krijgen in de behoeftes van mensen met dementie en hun welzijn. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS noemt de gegevens uit de Monitor belangrijk voor het vaststellen van de kaders voor adequaat beleid in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, zowel op landelijk niveau als voor zorgorganisaties.

Op 11 november promoveert Bernadette Willemse aan de Vrije Universiteit. Haar proefschrift richt zich op de vraag wat bijdraagt aan goed toegeruste medewerkers in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Ook neemt ze deel aan een discussie over de zorg voor mensen met dementie tijdens een werkbezoek op woonzorgboerderij De Reigershoeve in Heemskerk waarbij Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Martin van Rijn aanwezig zijn.

Op het jaarevent van het Deltaplan Dementie op 14 november kondigt staatssecretaris Van Rijn de start aan van een programma om de dementiezorg in Nederland te verbeteren: Dementiezorg voor elkaar. De uitvoering van het programma loopt en de website is live: www.dementiezorgvoorelkaar.nl. Vanaf eind november is ook, na een pilot onderzoek onder mantelzorgers, de dementiebril landelijk beschikbaar.

Ambulantisering

Op 1 mei wordt het ‘Advies streefcijfers intensivering ambulante GGZ’ door minister Schippers van VWS aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit advies, opgesteld door een expertgroep onder leiding van het Trimbos-instituut, bevat een oproep voor forse uitbreiding van de ambulante zorg om mensen met ernstige psychische aandoeningen betere kansen te bieden op een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven.

Begin april is de tweede peiling voor het panel Psychisch Gezien gestart. Mensen met ernstige psychische aandoeningen wordt gevraagd naar de kwaliteit van hun leven en hun visie op de gezondheidszorg. De resultaten worden eind december gepubliceerd, als onderdeel van de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ. De monitorresultaten roepen op tot een grotere urgentie voor investeringen in goede ambulante zorg, meer herstel, meer participatie, een betere gezondheid en meer sociale inclusie van mensen met een ernstige psychische aandoening. Het panel heeft meer dan 2.000 leden. 

Mensen met acute zorgnood

In juli schrijft Frank van Hoof in een blog op trimbos.nl waarom we moeten stoppen met de term ‘verwarde personen’. Het zorgt voor veel verwarring in de discussie en doet de personen om wie het gaat geen recht. Dit blijkt ook uit een onderzoek in de regio Flevoland. In november verschijnt de factsheet ‘mensen met een acute zorgnood’. Hierin worden feiten, cijfers en aannames van elkaar gescheiden.

Nieuwe richtlijnen en zorgstandaarden

Het programma Zorginnovatie van het Trimbos-instituut heeft voor verschillende richtlijnen de methodologische ondersteuning en projectleiding uitgevoerd. Voor de Jeugdhulp en Jeugdbescherming is de Richtlijn ADHD ontwikkeld, voor de Jeugdgezondheidzorg de Richtlijnen Angst en Depressie. Meer informatie over de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden: ontwikkeling van kwaliteitstandaarden.

Internationaal

In Kroatië is in april het project ‘Ensuring optimal health care for people with mental ill health’ gestart, met financiering door de Europese Unie. Er zijn tot nu toe 300 professionals getraind in community mental health. Lokale partnerschappen hebben de aanzet gegeven voor geestelijke gezondheidsteams na beïndiging van het project. Ook zijn er drie praktijkgerichte richtlijnen ontwikkeld. De plaatsvervangend minister van Volksgezondheid van Kroatië, de overheid, vertegenwoordigers van klanten en mantelzorgers, professionals en zorgverzekeraars bezochten Nederland. Het eenjarig project is inmiddels succesvol afgerond.

In Moldavië implementeren wij MENSANA, een Zwitsers project dat zich richt op landelijke hervorming van het geestelijke gezondheidssysteem. Er zijn 20 nationale trainers getraind en de training is uitgelegd aan 500 zorgartsen en verpleegkundigen in Moldavië. Tevens zijn er 170 psychiatrische professionals opgeleid. Het project stimuleert een nationale dialoog over het hervormen van de geestelijke gezondheid in het land. Normen voor gemeenschapscentra voor geestelijke gezondheidszorg zijn wettelijk aangepast. Ook zijn twee klinische richtlijnen opgesteld.

Samenwerkingsverbanden en activiteiten in India zijn ook in 2016 uitgebreid. Het Trimbos-instituut is een partner geworden van het Atmiyata Gujarat Project, geleid door het Centrum voor Geestelijke Gezondheidsrecht en Beleid, Indiase Rechtmaatschappij (Pune, India) en gefinancierd door Grand Challenges Canada. Doel van het project is gezondheidswerkers in de regio (district met 1 miljoen inwoners in de staat Gujarat) met elkaar in contact brengen en kennis uit te wisselen over de meest voorkomende psychische aandoeningen.

Vraagstuk over psychische aandoeningen?

Wij denken graag met u mee.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.