• Zoeken

Drugs

Wij ontwikkelen, implementeren en verspreiden kennis en expertise over drugsgebruik en preventie van problemen die daarmee samenhangen

Wij geven voorlichting aan het algemeen publiek en werken samen met professionals, wetenschap en overheden aan het verminderen van ziekte en sterfte door drugsgebruik.

Red Alert App

In september lanceren we de Red Alert app. De app is gebaseerd op de database van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Gebruikers van uitgaansdrugs die de app geïnstalleerd hebben ontvangen een push bericht als er extra gevaarlijke ecstasypillen in omloop zijn. 

Ecstasy is nog steeds de belangrijkste uitgaansdrug onder deelnemers aan het Grote Uitgaansonderzoek 2016 dat in december is verschenen. Het onderzoek is een steekproef van 4905 jongeren en jongvolwassenen van 15 tot en met 35 jaar die het afgelopen jaar ten minste één keer een party-/festival of club/discotheek hebben bezocht.

Veel meer dan tot nu toe het geval is zou onderzoek naar de ongewenste/schadelijke effecten van cannabis zich moeten richten op cannabisgebruik onder risicogroepen, met name onder jongeren die al op (zeer) jeugdige leeftijd beginnen met blowen. Dat is één van de aanbevelingen van de update 2016 van het rapport ‘THC, CBD en gezondheidseffecten van hasj en wiet’.

Met betrekking tot de ongewenste effecten van cannabisgebruik zijn er nog veel onzekerheden. Er is vooral dringend behoefte aan prospectief longitudinaal onderzoek, onderzoek waarbij jongeren al onderzocht worden (neuropsychologisch, brain-imaging) nog vóórdat met cannabisgebruik wordt begonnen. Alleen dergelijk onderzoek kan uitsluitsel geven over de bijdrage van cannabis aan blijvende gezondheidsverstoringen (cognitie, verslaving, psychose).

 

 

Leidraad voor gemeenten

Om gemeenteambtenaren te ondersteunen bij de organisatie van evenementen waarbij alcohol- en/of drugsgebruik een rol spelen brengen we een leidraad uit. De leidraad biedt achtergrondinformatie over maatregelen die ingezet kunnen worden om te zorgen dat de Drank- en Horecawet en Opiumwet nageleefd en gehandhaafd worden en de gezondheid- en veiligheidsrisico's door of als gevolg van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik op evenementen voorkomen worden.


Opkomst en risico's 4-FA

Wij waarschuwen in september voor het gebruik van de nieuwe psychoactieve stof 4-fluoramfetamine (4-FA, 4-FMP). Afgelopen jaren is het gebruik van 4-FA toegenomen. De effecten zitten tussen die van ecstasy en amfetamine in. Gebruikers omschrijven het in eerste instantie als ecstasy-light. Maar aan het gebruik van 4-FA zitten grote gezondheidsrisico’s, waaronder hartproblemen en hersenbloedingen.

Via de Monitor Drugsincidenten wordt in korte tijd een forse toename van het aantal gezondheidsincidenten met 4-FA gezien. Na een risicobeoordeling door het Coördinatiepunt Assesment en Monitoring (CAM) besluit het ministerie van VWS het middel te verbieden.

Factsheet 4-FA

Internationaal

Het Trimbos is betrokken bij een tweejarig Europees project dat als doel heeft effecten van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) te onderzoeken, genaamd Predicting Risk of Emerging Drugs with In silico and Clinical Toxicology (PREDICT). In dit project wordt er in gecontroleerde setting onderzoek gedaan en gegevens verzameld bij vrijwilligers over neurocognitieve en fysiologische effecten alsmede het metabolisme profiel van NPS bij mensen in urine. Uiteindelijk doel van het onderzoek is om met alle verkregen data een nieuw computer testmodel te ontwikkelen dat in staat is om de risico’s van NPS te voorspellen op basis van de chemie en het metabolisme profiel in de urine.

 

Het Trimbos-instituut leidt ook een driejarige Europese studie naar middelengebruik en het nachtleven: ‘ALAMA-nightlife’. Het onderzoek brengt het nachtleven en het alcohol- en drugsgebruik in vijf Europese landen in kaart en signaleert veranderingen. Daarnaast vergelijkt het de consequenties gevolgen van uitgaan met en zonder alcohol of drugs.

Het portfolio International projects in the field of illicit drugs geeft een overzicht van de internationale projecten van de afgelopen jaren van het Trimbos-instituut.

Een uitdagend vraagstuk over drugs?

Wij denken graag met u mee.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.