• Zoeken

Depressie, angst en suïcidepreventie

Wij willen psychische aandoeningen vroegtijdig signaleren en waar mogelijk helpen voorkomen

Dat doen wij door op een innovatieve en (kosten)effectieve manier bij te dragen aan het bevorderen van positieve mentale gezondheid en preventie van psychische aandoeningen en verslaving, evenals de organisatie daarvan.

Suïcidepreventie onder jongeren

Met een nieuwe, unieke integrale aanpak ‘Storm Zuid Oost’ willen gemeenten, onderwijs en netwerkpartners uit het sociaal domein in de Peelregio/Helmond in samenwerking met het Trimbos-instituut het aantal suïcides bij jongeren terugdringen. Aanleiding is de landelijke toename van zelfdoding en de confrontatie met meerdere zelfdodingen in de regio. Samen met gamebedrijf IJsfontein en online hulpverlener 113Online ontwikkelen we een gevalideerd prototype van de game: ‘Moving Stories’. Doel is om het complexe onderwerp suïcide bespreekbaar te maken onder middelbare scholieren en docenten. De game is in ontwikkeling.

Landelijke campagne omgaan met depressie

Op 26 september 2016 start de landelijke campagne Omgaan met depressie. Doel van de campagne is om depressie beter bespreekbaar te maken, informatie en hulp te bieden en stigma’s te doorbreken. Het Trimbos-instituut biedt een overzicht aan van zelfhulpprogramma’s die kunnen helpen bij een depressie, een factsheet zet de feiten en cijfers op een rij.

In het kader van de campagne biedt het Trimbos-instituut gratis drie nieuwe online klachtgerichte trainingen aan om pieker-, slaap- en stressklachten te verminderen.

Tussen eind september 2016 en medio januari 2017 melden zich maar liefst 2.029 mensen aan voor een van de trainingen, waarvan 1.537 personen daadwerkelijk starten met een online training. 

Bijzondere aandacht voor KOPP/KVO

In opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met de VNG start in augustus een landelijk KOPP/KVO project. In dit project wordt een rondgang gemaakt in verschillende regio’s om inzicht te verkrijgen in de verdeling van verantwoordelijkheden rond KOPP/KVO, eventuele knelpunten in de samenwerking en de beschikbaarheid van hulpaanbod. Uiteindelijke doel: preventieve ondersteuning en zorg voor KOPP/KVO kinderen optimaliseren. Het project is inmiddels afgerond en heeft een handreiking opgeleverd.

www.koppkvo.nl

Het bezoek van de Hertogin van Cambridge op 12 oktober aan Den Haag, waarvoor ook het Trimbos-instituut is uitgenodigd, gaat ook over KOPP/KVO. Trimbos-voorzitter Rutger Engels benadrukt het belang van het signaal dat de Hertogin afgeeft door haar eerste officiële bezoek aan Nederland te gebruiken om juist voor deze kwetsbare groep kinderen aandacht te vragen.

e-health interventies

Nederlandse hulpverleners herkennen psychische klachten van mensen met een niet-westerse achtergrond vaak niet. Zij kunnen daar moeilijk over praten. Speciaal voor deze groep maken we samen met Indigo een film en website bedoeld als hulpmiddel bij het praten over psychische klachten. Ook geeft de film tips hoe om te gaan met somberheid, depressie en rouw.

Verzuim van werknemers door depressie en angst kan effectief teruggedrongen worden door het blended e-healthprogramma Return@Work. Onderzoek toont aan dat Return@Work leidt tot een sneller eerste moment van werkhervatting en meer herstel van psychische klachten na negen maanden.

Internationaal

Wereldwijd investeren in het behandelen van depressies en angststoornissen loont. Dat blijkt uit een artikel van Filip Smit e.a. in The Lancet Psychiatry van 12 april 2016. Smit presenteert de resultaten in april ook op de World Bank Meeting in Washington. Conclusie: voor iedere geïnvesteerde euro ontvang je vier euro voordeel retour.

Laura Shields is een van de sprekers op de Londen Welcome Trust Foundation over preventie van depressie en angst.

Vraagstuk over psychische aandoeningen?

Wij denken graag met u mee.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.