• Zoeken

Alcohol

Wij dragen bij aan het beperken van individuele en maatschappelijke schade door alcoholgebruik

Dat doen wij samen met lokale en landelijke partijen. Uitgangspunt is dat wij de meest actuele objectieve kennis inzetten om bij te dragen aan gezondheid, veiligheid en welbevinden.

Uit het onderzoek naar het middelengebruik onder 16-18 jarigen op het MBO en HBO blijkt dat HBO’ers vaker drinken en MBO’ers meer roken. Sinds 1 januari 2014 is de leeftijd waarop alcohol mag worden verkocht aan jongeren verhoogd naar 18 jaar. De vrees was dat jongeren dan sneller drugs zouden gebruiken. Uit het verkennende onderzoek hiernaar onder 16- en 17-jarigen blijkt dit niet het geval.

Feiten en cijfers

In juli verschijnt de rapportage Jeugd en riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. In het rapport wordt een forse daling geconstateerd van alcoholgebruik, roken en blowen onder 16-jarigen.

Alcohol en ouderen

Cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, het RIVM en het Trimbos-instituut laten zien dat de hoogopgeleide drinker van 65 jaar of ouder het vaakst valt in de categorie overmatige drinker. 

Omdat het onduidelijk is in welke mate sprake is van problematisch drankgebruik onder ouderen wordt in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek gestart naar aard en omvang van alcoholgebruik bij 55-plussers. Op het landelijke Alcoholcongres van 16 maart wordt de nieuwe alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad uit 2015 toegelicht.

Maatschappelijke kosten-baten analyse alcohol

Samen met het RIVM, de Universiteit Maastricht en ECORYS voert het Trimbos-instituut een maatschappelijke kosten-baten analyse uit waarin beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen zijn doorgerekend.

De gevolgen van een accijnsverhoging, minder verkooppunten en een verbod op alcoholreclame worden in de analyse in geld gewaardeerd. Het rapport is 3 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd.

Internationaal

Het alcoholgebruik onder Nederlandse 15- en 16-jarigen neemt verder af, blijkt uit nieuwe cijfers van ESPAD. Binge drinken blijft echter zorgwekkend hoog. Het Trimbos-instituut verzorgt het Nederlandse deel van ESPAD, het grootste internationale onderzoek op het gebied van middelengebruik onder jongeren. Tegelijk verschijnt het internationale rapport van de HBSC-studie, in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het Sociaal en Cultureel Planbureau, met eveneens cijfers over alcohol (en drugsgebruik) bij scholieren in 2013.

Vanaf 2016 geven we voor drie jaar leiding aan het STAD in Europe project (SiE). STAD is een (kosten-)effectief programma uit Zweden om binge drinken door jongeren tegen te gaan. Onderzocht wordt hoe de effectieve elementen kunnen worden toegepast in andere regio’s en settings. STAD is gefinancierd door de Europese Commissie onder het Derde Gezondheidsprogramma. Met zeven pilot regio’s in Europa worden elementen van STAD vertaald naar een praktische aanpak specifiek voor elke regio.

‘Blurring’, oftewel alcohol verkopen op plekken waar dat niet is toegestaan, zoals een kledingzaak of een kapper. Aanvullend op eerder onderzoek van ECORYS onderzoeken we in opdracht van het ministerie van VWS de ervaringen in omringende Europese landen met blurring.

Een uitdagend vraagstuk over alcohol?

Wij denken graag met u mee.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.